Els Xiprers

Preguntes Freqüents

 

 

 

Segur que tens moltes preguntes sobre el funcionament de l’escola i situacions concretes i com actuar. En aquesta pàgina intentarem respondre-les totes:

1. A QUI/COM S’HA D’AVISAR PER UN CANVI D’ESTACIÓ EN LA RECOLLIDA HABITUAL DELS NENS/ES?

 • Per avisar d’un canvi d’estació en la recollida habitual dels vostres fills/es podeu fer-ho via quadern viatger/agenda, ja que cada matí, a totes les classes, es passa llista i s’anoten els canvis que els nens/es portin per al dia.
 • Si no heu pogut avisar per escrit, podeu trucar a secretaria de l’escola o a la secretaria de l’AFA i avisar del canvi. No oblideu deixar un missatge si us surt el contestador, els missatges s’escolten cada dia fins les 16h.
 • En cas excepcional es pot trucar al telèfon dels monitors després de les 16,30h.

Aquesta informació es pot trobar a la carta d’inici de curs que es fa arribar a les famílies cada any.

SECRETARIA DE L’ESCOLA: 93 204 92 10
SECRETARIA DE L’AFA: 93 204 94 59
MÒBIL MONITORS: 623 315 068  (de 16:30 a 17:30)

I PER QUALSEVOL ALTRE CANVI EN ELS SERVEIS DE L’AFA?

· Per avisar de qualsevol altre canvi en els serveis de l’AFA (deixo de fer servir el servei de tren, faré acollida, portaré carmanyola…), o per qualsevol dubte relacionat amb ells o amb el rebut, podeu trucar a la secretaria de l’AFA.

2. A QUI/QUIN TELÈFON S’HA D’AVISAR QUAN UN NEN/A NO ANIRÀ A L’ESCOLA UN DIA?

 • Per avisar de qualsevol canvi (no vindrà, arribarà tard, l’aniré a buscar durant l’horari escolar, … ) ho podeu fer via quadern viatger/agenda si ho sabeu amb antelació.
 • També podeu avisar trucant a la secretaria de l’AFA o a la secretaria de l’escola i ells s’encarregaran d’avisar al tutor.

I MÉS D’UN DIA?

 • Si aviseu que el nen/a faltarà durant uns dies concrets no cal que truqueu cada dia.

EN QUIN CAS ES COBRARÀ EL DINAR?

 • Perquè no se’ns cobri el dinar recordeu que s’ha d’avisar a l’AFA abans de les 10h (no es retornarà l’import corresponent a despeses fixes, com el sou de les treballadores)
 • Recordeu que hi ha l’opció de donar aquest import al Fons Solidari (especifiqueu-ho en trucar).
 • Si no s’avisa, es perden els diners i el menjar.

 

3. AMB QUI S’HA DE CONTACTAR SI ENS VOLEM OFERIR PER FEINES PUNTUALS DE SUPORT A L’AFA O A LES SEVES COMISSIONS I ESTRUCTURES?

Hi ha varies vies de contacte amb l’AFA per oferir-nos per feines puntuals:

 • Ens podem posar en contacte amb la comissió de Benvinguda si ens oferim de forma general.També ens podem adreçar directament a una comissió concreta per projectes específics. Les adreces de totes les comissions es poden trobar aqui.
 • Però la millor manera de saber què s’està fent des de l’AFA i poder oferir el nostre suport és venint a les reunions de Coordinadora que es fan cada mes! Les dates de totes les Coordinadores es poden trobar aquí.

Enguany degut a la Covid, les Coordinadores es fan per video-conferència.

4. COM PUC ENTRAR A UNA COMISSIÓ/ESTRUCTURA DE L’AFA?

 • A les reunions de cicle de principi de curs es passen unes butlletes on ens podem apuntar a les comissions.  Enguany, degut a la Covid, les reunions de principi de curs no han estat presencials. 
 • També podem posar-nos en contacte amb la comissió de Benvinguda  o Comunicació per apuntar-nos a una comissió de l’AFA en qualsevol moment del curs.

Les adreces de totes les comissions es poden trobar aqui.

 • Però la millor manera de saber què s’està fent des de l’AFA i entrar a una comissió o estructura és venint a les reunions de Coordinadora que es fan cada mes! Les dates de totes les Coordinadores es poden trobar aquí. Enguany, degut a la Covid, les Coordinadores es fan per vídeo-conferència. 

5. QUÈ HE DE FER PER DONAR-ME D’ALTA O BAIXA DE LES LLISTES DE CORREU DE L’ESCOLA?

 • Per donar-nos d’alta de les llistes de correu de l’escola, tant general (families-xiprers@elsxiprers.cat) com de cada classe (xiprers2010@elsxiprers.cates demanarà el mail de les famílies en formalitzar la matricula i l’autorització perquè la comissió de comunicació ens doni d’alta de cada llista de correu.

També podeu seguir les següents instruccions:

 • Per formar part de la llista corresponent a la CLASSE del vostre fill o filla heu d’escriure un correu electrònic sense cap contingut a: xiprers(any de naixement del vostre fill/a sense els parèntesis)+subscribe@elsxiprers.cat
 • Per formar part de la llista GENERAL dels Xiprers i rebre les comunicacions de l’escola i l’AFA heu d’escriure un correu electrònic sense cap contingut a: families-xiprers+subscribe@elsxiprers.cat
 • Per donar-nos de baixa de les llistes de correu s’ha d’enviar un correu electrònic sense cap contingut a:
  families-xiprers+unsubscribe@elsxiprers.cat    

           xiprers(any de naixement del vostre fill/a sense els parèntesis)+unsubscribe@elsxiprers.cat

           Si en qualsevol dels casos rebeu un missatge demanant confirmació de la baixa, obriu-lo i responeu sense escriure-hi res

IMP!! Per a donar-vos d’alta amb comptes de correu que no són de Gmail, poseu-vos en contacte amb afa.admin@elsxiprers.cat !!

Aquí  teniu tota la informació per donar-vos d’alta de les llistes de correus.

I QUÈ HE DE FER SI NO REBO ELS MAILS D’UNA DE LES LLISTES DE CORREU A LA QUE ESTIC SUBSCRIT?

 • En cas de no rebre els mails d’una de les llistes de correus s’ha de notificar la incidència a la Comissió de Comunicació, que es farà càrrec de resoldre-la.

 

6. PER DUBTES/INQUIETUDS AMB MONITORS I/O MESTRES, COM S’HA DE PROCEDIR?

 • En cas de dubte/inquietud amb monitors us podeu dirigir tant a la representant de monitores (Maribel Guamis) com al tutor/a de classe.
 • Quan el dubte/inquietud és amb un mestre, la via de resolució serà a través del tutor/a. En el cas que això no fos possible (en el cas que el tutor hi estigués implicat), la resolució es farà via Coordinadora de cicle.
  Aquí podeu trobar els noms de les Coordinadores de cada cicle.
 • En cas que no es pugui resoldre per cap via de les anteriors sempre es pot concórrer a la direcció de l’escola.

Aquesta informació i d’altra similar la podem trobar al Pla d’Acollida de Famílies.

 

7. POT UN PARE/MARE TREBALLAR REMUNERADAMENT A L’AFA?

 • No, un pare/mare no pot treballar remuneradament a l’AFA. La dedicació a l’AFA es fa de manera voluntària, lliure i solidària, i per al benefici comú dels nostres fills i filles.
  L’únic cas en el que hi ha excepció és en el cas dels monitors que, un cop establerta la relació laboral amb l’AFA de l’escola, decideixi portar els seus fills/es a l’escola.

 

8. ON PUC CONSULTAR ELS HORARIS DEL TREN A CADA PARADA?

 • Podeu trobar tots els horaris aquí  i a la carta d’inici de curs que l’escola envia cada any amb la informació general de curs.

 

9. PUC ENTRAR A LA CLASSE AMB ELS MEUS FILLS/ES AL MATÍ?

 • Les mares i pares podem acompanyar als nens i nenes de Llunes, Estrelles i Sols a la classe, hem de marxar de les aules quan comencen a arribar els nens i nenes del tren escolar i s’inicia l’activitat de Bon dia.
 • A partir de 1r, els pares i mares podem acompanyar els nostres fills i filles fins a la porta de l’aula.

(En el cas excepcional que arribem tard, quan ja han arribat els del tren):

 • Les famílies d’Infantil podem acompanyar el nostre fill/a fins a la porta de classe.
 • Els nens i nenes a partir de 1r ja poden anar sols fins a la seva classe.

Enguany, degut a la Covid, les famílies d’Infantil només podem acompanyar el nostre fill/a fins a la porta de l’aula, i les famílies de Primària no podem accedir al pati. 

Aquesta informació i d’altra similar la podem trobar al Pla d’Acollida de Famílies.

 

 

10. ON PUC CONSULTAR EL CALENDARI DE FESTES I VACANCES DE L’ESCOLA?

 • Podeu consultar el calendari escolar aquí i a la carta d’inici de curs que l’escola envia cada any amb la informació general de curs.

 

11. PUC VENIR A LES REUNIONS DE LA COORDINADORA I A LES ASSAMBLEES DE L’AFA?

 • Si!! Totes les famílies de l’escola poden assistir a les reunions de la Coordinadora i a les Assamblees de l’AFA.
 • La convocatòria de reunions es fa per mail i s’envia l’ordre del dia.
 • Podeu consultar les dates de les reunions de la Coordinadora aquí.Enguany, degut a la Covid, les Coordinadores i Assemblees es fan per vídeo-conferència.  

 

12. TINC DRET DE VOT A LES REUNIONS DE LA COORDINADORA, I A LES ASSAMBLEES?

 • A la Coordinadora no, els vots els exerceixen els vocals de cada comissió i/o estructura com a representació de les mateixes, per tant hi ha tants vots com comissions/estructures hi ha a l’AFA.
 • A l’Assemblea sí, és l’òrgan sobirà de l’associació, on pots votar i decidir sobre el funcionament de l’AFA i dels serveis que gestiona (menjador, servei d’acollida, tren escolar…).

 

13. COM PUC SABER A QUÈ ES DESTINEN ELS DINERS QUE PAGUEM LES FAMÍLIES CADA MES EN EL REBUT ESCOLAR?

 • Podeu consultar el desglossament del rebut que cada any actualitza l’AFA.
 • A l’assemblea general de principi de curs també es fa una explicació detallada del rebut per part del gestor de l’AFA.

14. ON PUC CONSULTAR EL MENÚ DE CADA MES?

 • Cada mes, la Comissió de Menjador penja el menú a la web de l’escola.
 • El podeu consultar aquí

 

15. QUÈ HE DE FER PER UTILITZAR ESPORÀDICAMENT EL SERVEI DE TREN ESCOLAR / ACOLLIDA?

Aquest curs 2020-21 ha canviat el funcionament per utilitzar esporàdicament els serveis de tren o acollida. Amb aquest canvi es vol tenir un millor control dels nens i nenes que utilitzen aquests serveis i facilitar així la feina dels monitors i de l’AFA. 

A partir d’ara, per utilitzar puntualment aquests serveis s’han d’entregar amb anterioritat els TIQUETS destinats a aquest ús. Cada tiquet val 2 €, i serveix per utilitzar un trajecte del tren escolar (matí o tarda) o un servei d’acollida matinal. 

Per comprar tiquets hem d’omplir i enviar via email (afa@elsxiprers.cat) la Butlleta de Sol·licitud que ens faran arribar des de la Secretaria de l’AFA, indicant el nom i curs del nen/a i la quantitat de tiquets que volem (5, 10 o 15).

Els tiquets s’entregaran via agenda (4rt, 5è, 6è) o quadern viatger (resta) en un termini màxim de 3 dies. L’import dels tiquets es carregarà al rebut de l’AFA del mes següent. És important tenir a casa tiquets disponibles si preveiem que en necessitarem! 

El dia que vulguem utilitzar el servei puntual de tren o acollida, haurem de fer arribar al professor/a el tiquet degudament complimentat amb anterioritat (el dia abans si es vol utilitzar el tren matinal o acollida, el matí del mateix dia si es vol fer ús del tren de tarda), via quadern viatge o agenda. 

Així doncs, a partir d’ara, què he de fer per utilitzar esporàdicament el servei de tren escolar/acollida?

 1. Omplir i enviar via email a la secretaria de l’AFA (afa@elsxiprers.cat)) la Butlleta de Sol·licitud per tenir tiquets disponibles. 
 2. Entregar al professor/a via agenda o quadern viatger el tiquet degudament complimentat el dia abans (tren matí / acollida) o el matí del mateix dia (tren tarda).