Els Xiprers

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/sites/web/elsxiprerscat/www/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Pla de convivència

Un dels objectius del nostre Projecte educatiu es basa en la creació d’un entorn on s’afavoreixi i garanteixi el creixement de tot l’alumnat des del respecte envers un mateix i a l’altre així com la llibertat i la responsabilitat de crear una societat més acollidora i plural.La convivència implica la participació de tota la comunitat educativa per aprendre a conviure de manera positiva, amb respecte i amb diàleg i integrant visions i sensibilitats diferents.El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència i recull les intervencions que el centre desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes per tal de crear una atmosfera de treball i una convivència segura i saludable.És una eina oberta que haurà de ser avaluada i enriquida segons les circumstàncies i l’efectivitat de les mesures previstes per a la seva aplicació.

El passat mes de febrer de 2020 vam realitzar una Jornada sobre convivència amb representants de tots els sectors de la nostra comunitat educativa i vam acordar els principals objectius i el pla d’acció del nostre Pla de convivència. Com a objectiu principal ens vam proposar la Gestió positiva dels conflictes. El document es va aprovar al mes de març de 2020 en ple confinament.

Després del retorn a l’escola, la comissió formada per representants de mestres, famílies i monitores, hem estat revisant i actualitzant el document.

Durant el curs passat un grup important de mestres vam iniciar una formació específica en coeducació i vam crear un gruo de treball per a l’elaboració del Pla de Coeducació del centre. Donat que està directament vinculat al Pla de convivència, hem actualitzat el document original fusionant el nostre Pla de coeducació.

Podeu consultar el document aquí: PLA DE CONVIVÈNCIA 2021.

Si teniu alguna aportació o dubte, podeu escriure a escola@elsxiprers.cat per compartir-ho amb nosaltres.