Els Xiprers

Aportació econòmica

Per a les despeses generades durant l’activitat escolar cada família fa una aportació de 85 euros de quota anual.
Aquesta quota inclou:

– Sortides realitzades al llarg del curs (una al mes aproximadament)
– Material fungible
– Renovació de llibres de consulta i catàleg de la biblioteca.

El pagament de les colònies es fa per dues vies:
– Mensualment un avançament de 7,81 euros que passa pel rebut de l’AFA.
– Un pagament al mes de maig de la part que correspongui segons el pressupost (vora els 100 euros)

La resta de serveis que s’ofereixen a l’escola estan gestionats per l’AFA i es paguen mensualment (veure apartat AFA i desglossament rebut)

L’escolaritat com a escola pública és gratuïta.