Els Xiprers

Programa AraArt

AraArt és un programa d’Innovació educativa impulsat pel Departament d’Ensenyament. La finalitat del Programa és fomentar i posar en valor projectes artístics que es portin a terme en el si d’un centre d’educació infantil, primària o secundària, en col·laboració amb una escola artística, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques, per promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant.
Durant el curs 2019-20 vam iniciar aquest programa amb la voluntat de fer un pas més enllà en l’Expressió Corporal a l’escola.

A continuació us presentem el nostre projecte: