Els Xiprers

Escoles + Sostenibles

Compostadores

(Compostadors de Jardí – Foto: Josep – Publicada a: bcnsostenible.cat)

L’escola té com un dels seus objectius principals educar per al respecte de l’entorn natural; per aquest motiu, en el currículum, es tenen en compte les característiques idònies dels voltants de l’escola per aprofundir en l’ensenyament de les ciències i de l’educació ambiental d’una manera específica, organitzada i ordenada.

Algunes de les accions realitzades al llarg dels darrers anys són:

 • La conservació del bosc del pati de l’escola i la creació de reserves per evitar l’erosió i la desforestació: tenint en compte que el nostre pati pateix una gran erosió, cada classe té assignada una zona enjardinada per tenir-ne cura i recuperar espais verds. En aquests jardinets hi planten herbes aromàtiques i espècies típiques del nostre sotabosc.
 • Estudi i observació de l’entorn més proper de l’escola (bosc mediterrani).
 • La recollida selectiva.
 • L’hort de l’escola: la classe de 4t s’encarrega d’estructurar l’espai reservat per l’hort, sembrar i seguir tot el procés de manteniment i recol·lecció.
 • El compostatge: a partir de la recollida selectiva de les restes de menjar, una monitora i dos dels delegats de les classes s’encarreguen d’omplir els contenidors on s’elabora el compost. Després aquest compost servirà per fertil·litzar els jardinets i l’hort.
 • La construcció i estudi de la bassa: s’incorpora al currículum escolar l’estudi de l’ecosistema de la bassa i l’alumnat és responsable del seu manteniment.
 • Aprofitament del material fungible: intentem que no es malbarati el paper a les classes i que s’estalvii fent-lo servir per les dues cares. Tenim uns contenidors especials per la recollida de paper des de fa molts anys. A nivell intern procurem que el màxim de correspondència a les famílies i de documentació interna del centre es faci reutilitzant el paper.
 • Estalvi energètic: el projecte té per objectiu conscienciar tota la comunitat educativa de la necessitat de controlar el nostre consum energètic.
 • La comissió mediambiental de l’escola.
 • Mesures de bones pràctiques: el blog de l’escola s’utilitza per explicar la feina realitzada amb totes les iniciatives esmentades.
 • L’aigua al currículum de l’escola: tenint en compte la manca d’aigua dels últims anys i el perill de sequera que comporta, s’ha posat en marxa un pla per prendre més consciència i trobar solucions per no gastar tanta aigua.
 • Formació del claustre amb professionals de Can Coll: el seu objectiu és donar a conèixer al professorat recursos i pràctiques per descobrir l’entorn que ens envolta com una eina pedagògica.

 

Deixa un comentari