Els Xiprers

Documentació d’interès

Resums de reunions

Documentació legal

Altres

  1. Procés d’adjudicació del servei de cuina:
    1. Plec de condicions tècniques
    2. Informe del grup de cuina
    3. Puntuacio tècnica

Calendari de reunions – Coordinadora AFA – Curs 2023-24

MES DATA HORA
Octubre divendres 27 15:15
Novembre divendres 24 15:15
Desembre divendres 15 15:15
Gener divendres 26 15:15
Febrer divendres 23 15:15
Març divendres 15 15:15
Abril divendres 26 15:15
Maig divendres 24 15:15
Juny divendres 14 15:15