Ajuts de menjadors. Informació pel curs 2013-2014

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/sites/web/elsxiprerscat/www/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Ajuts de menjadors. Informació pel curs 2013-2014

INFORMACIÓ SOBRE AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS 2013-14

El Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona ha aprovat els criteris de la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2013-14. Per a coneixement de les famílies, a continuació s’indiquen el calendari de la convocatòria, la quantia dels ajuts i els criteris d’adjudicació.

CALENDARI

Publicació Convocatòria DOGC : primera quinzena d’agost

Termini presentació sol•licituds : fins el 20 de setembre de 2013

QUANTIA DELS AJUTS I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Ajut Ordinari: 3 €/dia

S’adjudicarà aquest ajut a totes les sol.licituds que compleixin els requisits que estableixi la convocatòria. Per al 2013-14 el llindar de renda anual (2012) en relació amb el nombre de membres de la unitat familiar serà similar al anterior.

Ajut Extraordinari : 5€/dia

S’adjudicarà aquest ajut a totes les sol.licituds que tinguin màxima puntuació general en funció de la renda (any 2012) i 4 o més punts complementaris

Punts complementaris:

–Per situació de necessitat social greu: 4 punts

–Per la condició família nombrosa de 3 o 4 fills : 1 punt.

–Per la condició de família nombrosa de 5 o més fills : 2 punts.

–Per la condició de família monoparental: 1 punt.

–Per tenir un o més infants en acolliment: 1 punt.

–Per la situació de discapacitat d’un o més membres de la unitat familiar

(alumne, pare, mare, tutor, tutora o germans): 1 punt.

Ajut complementari: 5,90 €/dia

Per minoració del cost de monitoratge als centres públics d’educació especial.

Barcelona, 19 de juny de 2013

Deixa un comentari