Torneig verd: Proposta de fútbol a Els Xiprers

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/sites/web/elsxiprerscat/www/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Torneig verd: Proposta de fútbol a Els Xiprers

image[4]

Objectius:
Aprofitar el futbol com a eina educativa en valors.
Treballar els valors de companyerisme i respecte per tots els integrants d’un partit de futbol (companys, equip contrari, àrbitre-monitor, públic).
Facilitar la participació a tots els nens de l’escola que vulguin jugar un partit de futbol.
Promoure el canvi de dinàmica instaurada en què “el camp de futbol és pels més futboleros o pels més grans”.

Descripció:
L’activitat es desenvoluparia principalment durant l’esbarjo del migdia, dividit en el torn de grans “primer torn” i el torn de petits “segon torn”.

L’horari seria la primera mitja hora d’un torn durant tota una setmana, i la segona mitja hora d’un torn la següent setmana. D’aquesta manera es compensaria el fet de cedir mitja hora de cada curs quan li tocaria el camp. (explicar-ho amb l’horari de torns de camp de futbol per fer-ho més entenedor).

Consisteix en partits de curta durada (10min màxim en funció dels equips inscrits), amb un monitor que porta el control de l’activitat.

Els equips han d’estar integrats per nens de diferents cursos i aquests equips es mantindran setmanalment. Exemple: Del primer torn, els equips seran de 4 jugadors + 1 porter, i només podran repetir 2 nens d’un mateix curs (2 de 6è, 1 de 5è, 1 de 4t i 1 de 3r). Del segon torn en canvi, els equips seran de 6 jugadors + 1 porter i podran crear l’equip també barrejats per cursos (en aquest cas podrien ser 3 de 2n, 2 de 1r, 2 de Sols per exemple).

Per poder participar als partits, els nens tindran una full on posaran el seu nom i entre tots decidiran el nom de l’equip que jugarà aquella setmana. Al final d’aquella setmana, s’estableix una classificació on els resultats dels partits s’hi reflecteix més enllà dels gols, l’actitud individual i de grup.

Primer Torn

Segon Torn

 

Equip1

(nom)

Equip2

(nom)

Equip3

(nom)

Equip4

(nom)

Equip5

(nom)

Equip6

(nom)

Equip7

(nom)

Equip8

(nom)

Normes:

Faltes de respecte a companys (de l’altre equip o del propi), al monitor o al públic serà castigat directament amb penal en contra. EX: un li diu a l’altre “tonto o malo” i el monitor ho escolta, pot assenyalar penal directament. Si l’infractor no hi està d’acord, pot acumular penalitzacions.

Els gols es multiplicaran quan:

  • El faci el nen del curs més petit que formi part de l’equip.
  • Facin passades entre tots els integrants del propi equip i acabi la jugada en gol.

Faltes acumulatives: De la mateixa manera que les faltes de respecte poden ser sancionades amb penal directe, també pot acumular falta, i a la que un equip en sumi 3, a la quarta ja es senyalitzarà penal.

S’observarà i premiarà les actituds també positives com: saludar a l’equip contrari abans/després del partit, ajudar a algú que hagi caigut o s’hagi fet mal i/o qualsevol altre situació de solidaritat amb els que participen de l’activitat en aquell moment.

Observacions diverses:
L’activitat no té caire competitiu, preval més la interrelació dels nens entre diferents cursos i jugar amb cares diferents la majoria de vegades.

Fins al moment, la proposta s’ha dut a terme només amb els grups d’edat de 3er a 6è, i puntualment amb grups barrejats de 1er i 2on

 

Deixa un comentari