Preinscripció escolar 2020-2021

Preinscripció escolar 2020-2021

No heu pogut visitar la nostra escola?

Com ja sabeu, les Portes Obertes d’enguany no es podran fer presencialment.

Per això, us hem preparat portes obertes amb el guió de la sessió informativa acompanyat de moltes imatges perquè coneixeu una mica millor el nostre projecte.

Benvingudes a l’Escola Els Xiprers…Endavant les Portes Obertes Virtuals!

Com puc fer la preinscripció pel curs 2020-21?

Davant de la situació d’alarma s’han fet modificacions en el procés de preinscripció respecte als cursos anteriors. Podreu trobar tota la informació actualitzada i ampliada a:

https://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio

Calendari:

Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020

Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020

Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Documentació necessària:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), NIE o el passaport.
  • El DNI de l’alumne o alumna si en té.
  • Targeta Sanitària.
  • Documents acreditatius dels criteris de prioritat que s’aleguin: empadronament en els casos que no correspongui amb l’adreça que consta al DNI, proximitat del centre de treball, renda, discapacitat, família nombrosa o monoparental,…(veure baremació i detalls a l’enllaç anterior)

Presentació de sol-licituds:

Opció 1: Via telemàtica (del 13 al 22 de maig)

Trobareu un formulari a la web del Departament d’Ensenyament

https://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

El resguard de la sol-licitud i la documentació necessària escanejada o fotografiada l’heu d’enviar al correu de l’escola ceip.els.xiprers@gmail.com

Us enviarem un correu de confirmació de rebuda.

Opció 2: Via presencial.

Si no teniu possibilitat de fer la sol·licitud via telemàtica

Podeu trucar al telèfon 603545754 per demanar cita prèvia (entre el 19 i el 22 de maig en horari de matí)

L’horari d’atenció telefònica serà de 9:30 a 13:30 i de 17:00 a 19:00 h.

També podeu escriure un correu electrònic a ceip.els.xiprers@gmail.com

Haureu de portar mascareta i guants per seguir les normes de protecció a les persones