La Bassa

La Bassa

A 5è hem començat a estudiar la bassa de la nostra escola. Hem comprovat com, aquest petit ecosistema, és fonamental per millorar l’equilibri del bosc de Collserola, ja que és un refugi per diversitat d’espècies animals i vegetals. Vam parlar de com es desenvolupen les plantes aquàtiques, dels petits invertebrats, de quins són els indicadors de salut de la bassa… També vam ser conscients del perillós que resulta introduir espècies no autòctones en pantans o basses, ja que poden arribar a destruir o modificar negativament la resta de l’ecosistema.