Els Xiprers

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/sites/web/elsxiprerscat/www/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Escola Inclusiva

(video publicat a bcn.cat, en motiu de la Setmana Mundial per l’Educació, del 7 al 13 d’abril de 2014)

El significat de la paraula inclusiu/va és, segons l’enciclopèdia catalana : “adj. Que inclou, comprèn”. És a dir, un lloc o una cosa que comprèn o que integra una diversitat d’elements. En els centres educatius, aquesta diversitat ens la dóna la diferència que existeix entre les famílies, entre els mateixos professionals i la més determinant, la que existeix entre els mateixos nens i nenes. Una escola inclusiva assumeix aquesta varietat com a reflex del que és la nostra societat en la qual es barregen persones de diferent posició social i econòmica o amb diferències de tipus intel·lectual, físic, ètnic i cultural, de religió, etc. Una escola inclusiva és una escola per a tothom.

Ens basem en la creença de que les persones treballem en una comunitat inclusiva i pretenem que tots els alumnes obtinguin respostes a les seves necessitats i arribin a assolir uns aprenentatges significatius. La inclusió educativa vol anar més enllà de la integració escolar o de les escolaritats compartides, converteix tots els nens i nenes en membres de ple dret de tota la
comunitat : escola, institut, barri, poble – ciutat, etc.

Cada nou curs hem de crear un marc organitzatiu que ens permeti treballar per a la inclusivitat. Això es fa en diferents fases:

  1. A finals del curs anterior cada mestre/a i el grup de persones que fan el suport als diferents cicles avaluen el treball que s’ha fet durant el curs i els resultats obtinguts i preveuen les necessitats de cada grup i de cada alumne/a en particular de cara al curs que començarà.
  2. A l’inici del nou curs es presenta una nova proposta d’organització: horaris, gestió administrativa i pedagògica de l’escola, organització del personal de suport.
  3. Un cop ha començat el curs es fa una valoració inicial per comprovar si s’ha fet una bona distribució dels recursos per cobrir les necessitats i si cal, s’intenta ajustar les resposte organitzatives i educatives en cada cas.
  4. A final de cada trimestre es revisa l’evolució i es reajusta, si fa falta, en les reunion d’avaluació i a la Comissió d’Atenció ala diversitat (CAD).

Estem a l’espera de veure com des del Departament d’Ensenyament es defineix un model d’escola inclusiva que sigui extensible a tots els centres i determini una manera de treballar realment inclusiva per a tots els centres, amb els recursos necessaris per garantir que tots els nens i nenes tinguin les seves necessitats educatives cobertes. Volem fer palès el nostre desig de recuperar la nostra col·laboració amb la fundació Aspasim amb qui vam iniciar aquest projecte i amb qui compartim plenament la mirada

 

Text extret del projecte de Direcció 2015-2019. Sandra Morales Bernard

Deixa un comentari