Els Xiprers

Cinema en Curs


Cinema en curs es defineix com un programa de pedagogia del cinema i amb el cinema perquè persegueix un doble objectiu prioritari: apropar als joves el cinema com a art, creació i cultura, i explorar les potències pedagògiques de la creació cinematogràfica.

Es va iniciar a Catalunya el 2005 i es desenvolupa a escoles i instituts amb alumnes d’entre 3 i 18 anys. Un dels seus principis vertebradors és el treball conjunt i continuat de mestres, professors i professionals del cinema (realitzadors, guionistes, directors de fotografia, muntadors…).

logo_cinemaencurs_10_11_bloc

El programa es desenvolupa en tres eixos principals:

Els tallers. Una de les apostes fonamentals de Cinema en curs és la presència continuada dels professionals del cinema als centres educatius, on imparteixen els tallers juntament amb un equip de docents i dins l’horari lectiu. Els tallers s’articulen a partir del vincle entre veure i fer cinema amb el convenciment que l’experiència de la creació és fonamental per formar espectadors actius, sensibles, crítics i creatius.

Formació del professorat per dotar-lo de les eines instrumentals i metodològiques necessàries per una bona transmissió del cinema. La seva formació i el contacte directe amb els professionals del cinema té un valor exponencial en la seva pràctica docent present i futura.

Laboratori de recerca aplicada. Integrat per professionals del cinema i per docents de tots els nivells educatius, l’equip de treball analitza les experiències desenvolupades als tallers i genera elabora recursos, materials, propostes i metodologies extensibles a tots els contextos educatius

UNA APOSTA PEL FUTUR DEL CINEMA

És urgent que el cinema arribi als més joves com a cultura, art i creació. És necessari crear nous públics i formar espectadors creatius, crítics, amb inquietud per conèixer cineastes i films. L’objectiu de Cinema en curs és despertar en els nens i joves el desig de veure cinema i posar al seu abast un univers cinematogràfic i cultural ampli i divers.

El passatge per la pràctica creativa possibilita que els joves es facin sensibles a les tries cinematogràfiques a partir de l’experiència directa de la creació.

Es tracta d’un procés de sensibilització cap al cinema mitjançant el qual els alumnes poden descobrir per ells mateixos el plaer de ser espectador. L’objectiu és aconseguir que els alumnes tinguin interès per descobrir tradicions culturals pròpies i alienes, que valorin el patrimoni cinematogràfic universal i especialment l’europeu. I això només el plaer i el coneixement poden aconseguir-ho.

UNA APOSTA PERQUÈ EL CINEMA TINGUI UN LLOC A L’ESCOLA

El mode de creació propi del cinema, les aptituds, actituds i exigències que requereix, fan que sigui un aliat de primer ordre per treballar qüestions fonamentals per al desenvolupament personal dels alumnes i per a la societat en general. A través de la creació cinematogràfica es treballen la creativitat i la capacitat d’innovar; l’atenció a la realitat i la capacitat d’apreciar-la; l’autonomia i la capacitat de cooperar i treballar en equip; l’assumpció de responsabilitats individuals i col•lectives; l’autoestima, la il•lusió, el rigor, les expectatives sobre un mateix i sobre el grup de què es forma part; el coneixement, reconeixement i respecte vers realitats diverses; la reflexió sobre les pròpies emocions i les dels altres; la capacitat d’argumentar, escoltar i dialogar. A més, la metodologia de treball de Cinema en curs articula un treball aprofundit d’expressió oral i escrita: els alumnes elaboren textos descriptius, poètics, instrumentals, narratius; expressen les idees i emocions; argumenten, dialoguen, reflexionen, valoren…

Cinema en curs és un projecte d’A Bao A Qu

Deixa un comentari