Els Xiprers

Escola de pares i mares

[rssinpage rssfeed=’https://www.elsxiprers.cat/category/ampa/comissio-escola-mares-i-pares/feed/’  rssformat=’x: Y z ‘ rssdateformat=’Y-m-d’]
***************************************

Les funcions de l’Escola de Pares i Mares són:

La promoció d’espais de reflexió i intercanvi al voltant de temes educatius, dins i forma de l’escola.
També inclou la incorporació de l’actualitat educativa més enllà de l’escola, com s’està vivint en la quotidinaitat dels Xiprers.
Així com promoure la cohesió de la comunitat educativa.

MEMBRES:

Laura Rafart

Elisenda  Vegué

VOCAL A LA JUNTA DE L’AMPA:

Elisenda  Vegué

CONTACTE:

escoladepares(at)xiprers.cat

Deixa un comentari