Descobrim el nombre pi a partir de troncs d’un pi

Descobrim el nombre pi a partir de troncs d’un pi

A partir de diversos talls de troncs de pi, hem mesurat la seva longitud i el diàmetre.
Hem dividit una mesura per l’altra i hem descobert que el resultat sempre era el mateix, fossin troncs més grans o més petits…
Aquest nombre que ens donaven tots els resultats… és el nombre pi!