Consell Escolar CEIP Els Xiprers  – 12 de març de 2015