Beques Menjador Curs 2018-2019

Beques Menjador Curs 2018-2019

Benvolgudes famílies:

Us informem que ja ha sortit la convocatòria de sol·licitud per demanar els ajuts individuals de menjador pel curs vinent.

Les famílies que esteu interessades, podeu lliurar la sol·licitud i tota la documentació abans del 27 de juny a l’escola.

1. En què consisteixen aquests ajuts de menjador?

Són ajuts destinats a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments obligatoris o en el segon cicle d’educació infantil en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei, en el curs 2018-2019.

2. Qui pot sol·licitar aquest ajut?

Podran optar als ajuts les unitats familiars amb una renda anual no superior al llindar establert en la convocatòria, calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar.

  1. El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar que es detallen a continuació:
  • Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €
  • Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €
  • Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.416,80 €
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 €

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades.

2. L’alumnat beneficiari d’un ajut del fons extraordinari d’emergència social.

3. Requisits

És un requisit indispensable per percebre l’ajut, utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d’absència per malaltia o altra causa degudament justificada.

4. Exclosos

Quedaran exclosos aquells que:

  • Tinguin el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
  • Estiguin en acolliment residencial. Es considera en acolliment residencial qualsevol alumne/a que estigui residint en un centre d’acolliment per a infants i adolescents (CRAE). En canvi, podran participar en la convocatòria els infants que estiguin en acolliment en família extensa o aliena.
  • Estiguin matriculats en un centre que formi part d’un Projecte Integral per a l’Èxit Educatiu (PIEE), o bé en un centre que no ofereixi el servei de menjador ni la possibilitat d’anar a un centre proper.

5. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació es farà en dos períodes:

  • Primer període: del 13 al 27 de juny de 2018, ambdós inclosos
  • Segon període: del 3 al 14 de setembre de 2018, ambdós inclosos

 

Per a més informació podeu consultar a la següent pàgina web:

https://www.edubcn.cat/ca/alumn at_i_familia/ajuts_beques_i_su bvencions/convocatories_ceb/aj uts_de_menjador

Podeu descarregar-vos el full informatiu aquí: 01_Full_informatiu_Web_Ajuts_de_menjador_escolar_2018_19_ok

Podeu descarregar-vos el formulari aquí: A12_Formulari_sol_licitud_ajuts_menjador_2018_2019