[aiXIPRERSupostem!] – Així ens gastarem els diners

[aiXIPRERSupostem!] – Així ens gastarem els diners

El divendres 31 de maig, sobre les 17:15 hores,  al voltant de uns 30 membres de la comunitat escolar de Els Xiprers varem estar treballant en el Taller Final del procés de Pressupostos Participatius [aiXIPRERSupostem!]

QUE VAREM FER?
El procés de treball va ser el següent:
– De 17:00 a 17:30: Acollida i presentació de la dinàmica de treball.
– De 17:30 a 18:30:  Cada participant va decidir en quin grup de treball es podia incorporar; cada grup de treball va generar i consensuar propostes per a una de les partides del pressupost definides en les fases inicials del procés. Al  ser un grup reduït (30 persones) es va fer un grup per a cada partida de pressupost excepte la partida F – Alimentació, que no la va treballar cap grup
– De 18:30 a 19:00: Posta en comú. Cada grup va exposar les seves propostes de despesa o inversió segons la partida pressupostària que havia treballat. Aquest moment va servir també per a consensuar, ja de forma global, a que es destina el pressupost.
– De 19:00 a 19:30: Constitució dels equips de treball per a fer el projectes i detall de pressupostos de cada una de les concrecions

Acords presos
Varem fer propostes sobre els àmbits de pressupost A (Material docent, suport pedagògic i nous projectes educatius), B (infraestructures i mobiliari) , C (Manteniment i reparacions) i D (Social i comunitària), que son els àmbits amb més pes sobre el pressupost.

Consulteu els resultats finals

D’altra banda varem decidir que els àmbits E (Transports), F (Alimentació) i G (Personal), per no tenir concrecions ni massa pes en el pressupost, es reservessin per a complementar les partides A, B, C i D

2013-05-31 17.36.41

QUE CAL FER ARA?
Els equips de treball constituïts en el TALLER FINAL tenen fins a finals de Juliol per a cercar pressupostos sobre la despesa a fer. A finals del mes de Juliol (entre els dies 22 i 31), aquests pressupostos s’han de presentar a la coordinadora de l’AMPA
Els equips de treball: no son equips tancats. Si teniu interès en participar-hi, poseu-vos en contacte amb les persones que constitueixen l’equip de treball

CRITERIS PER A FER LA DESPESA
Es varen definir un ordre de prioritats alhora de triar el proveïdor del servei o bé a comprar. ELs pressupostos que es presentin hauran de tenir en compte aquestes prioritats:
1.- Consum intern: Si hi ha algú de l’escola pot facturar la prestació dels servei o la venda del bé.
2.- Economia social i cooperativa:
3.- Altres empreses

I TOT AIXÒ, QUAN HO TINDREM?
A partir de setembre, ja amb els pressupostos aprovats, iniciarem les compres i les contractacions de serveis.
A l’Assemblea General de l’AMPA de principi de curs, s’informarà del moment en que es troba el procés

2013-05-31 17.37.22 P5310054
P5310057 P5310058
P5310055 P5310056

Deixa un comentari