[aiXIPRERSpressupostem!] – RESULTATS FINAL

[aiXIPRERSpressupostem!] – RESULTATS FINAL

Sobre un cens de 217 alumnes/familia amb la possibilitat de 3 vots per cada alumne, els resultats de participació de la fase final son:

TOTAL VOTS POSSIBLES: 651

VOTS EMESOS: 291

VOTS NO EMESOS: 360

PARTICIPACIÓ: 44,701%

Un cop finalitzat el procés participatiu per a la definició del pressupost sobre els excedents de l’AMPA, els imports resultants distribuïts per partides son els següents:

ÀMBITS IMPORTS
Àmbit A – Material Docent, suport pedagògic, nous pojectes educatius 6.725,09 €
Àmbit B – Infrestructures, mobiliari 4.635,74 €
Àmbit C – Manteniment i reparacions 1.697,59 €
Àmbit D – Social i Comunitària 2.938,14 €
Àmbit E – Transports 522,34 €
Àmbit F – Alimentació 1.305,84 €
Àmbit G – Personal 1.175,26 €
TOTAL 19.000,00 €

Altres informacions a la web dels Pressupostos participatius:

Distribució del vot

Distribució % de les partides del pressupost

Deixa un comentari