08.10.2013 – Reunió Coordinadora AMPA/AFA

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/sites/web/elsxiprerscat/www/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

08.10.2013 – Reunió Coordinadora AMPA/AFA

Propera reunió de la Coordinadora de l’AMPA/AFA

Dia: DIVENDRES 8.11.2013
Hora: 15:00
Lloc: Menjador Escola (o sala disponible)

amb el següent ordre del dia (les temàtiques que per temps no es puguin tractar en aquesta reunió s’incorporaran en l’ordre del dia de la següent)

1 .-  COMPOSICIÓ  AMPA
1.a.- Actualització càrrecs
1.b.- Actualitzar comissions, vocalies i coordinadora amb canvis a les llistes distribució
2.- FUNCIONAMENT  AMPA
2.a.- Repàs document de  funcionament de l’any passat (https://bit.ly/1aYhCjC ), per incorporar què entenem per representar,  què entenem per treballar des del col·lectiu i conjuntament, funcions  de la coordinadora i interlocució amb el claustre
2.b.- Plans de treball per al curs 2013-14 (posar calendari i continguts mínims comuns)
2.c.- Acords per a comunicar el treball de la coordinadora a tota la comunitat
2.d.- Calendari reunions coordinadora
3.- SEGUIMENT ACCIONS EN CURS
3.a.- Seguiment compres pressupostos participatius
3.b.- Nova comissió pedagògica
3.c.- Transports: presentació Pla de Ruta + Cami escolar + mòbil
3.d.- Seguiment accions acords assemblees juny (https://bit.ly/1aXfQ4d ) i setembre (https://bit.ly/HqmPrk )
4.- ECONOMIA: CRITERIS I SEGUIMENT
4.a.- Seguiment (mensual) pressupost AMPA/AFA
4.b.- Establiment de criteris de remuneració de col·laboració de Famílies (cas Festes)
5.- ALTRES
5.a.- Recordatori pròxim Consell Escolar 14 de novembre
5.b.- Altres

 

La Coordinadora de l’AMPA és l’espai de coordinació de les diferents Comissions de treball, representades per les persones que fan la funció de vocals de cada comissió.

La reunió és oberta a la participació de qualsevol membre de la comunitat educativa de Els Xiprers

Deixa un comentari