Els Xiprers

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/sites/web/elsxiprerscat/www/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Projecte Comunitat Educativa

Projecte Curs 

ENFOCAMENT

La Comissió Comunitat Educativa afavoreix contextos i crea recursos per tal que les famílies del centre s’impliquin, col·laborin i gaudeixin en el procés educatiu que es dóna a l’escola.

La comissió treballa per afavorir els vincles entre les famílies i l’escola, i per donar suport al professorat a partir de les necessitats materials i personals que es manifestin. Així mateix, promou la formació de pares i mares a partir dels seus interessos i demandes. La comissió treballa en coordinació amb el claustre, respectant les seves necessitats i valors, així com el projecte educatiu del centre.

OBJECTIUS

  • Mantenir una bona comunicació amb el claustre, atendre i canalitzar demandes i necessitats de suport educatiu per part de les famílies i del professorat.
  • Oferir espais de reflexió, d’activitats i de formació per a les famílies sobre temes vinculats amb l’escola, l’educació i la societat.

PRIMERES PROPOSTES CONCRETES

  • Crear un espai de reflexió sobre algun projecte clau a l’escola, per exemple el tema de l’escola inclusiva. Es podria organitzar una jornada amb experts en el tema per conèixer el nou decret. També es podria vincular amb la generació d’algunes accions reivindicatives (per exemple, contra la retallada de vetlladores). Crear un vincle amb la plataforma de l’escola inclusiva.
  • Crear un espai de trobada per pares, mares i profes en format de tertúlies
  • Proposar activitats per part dels pares i mares per potenciar la música a l’escola: creació d’una coral de nens, de mares i pares, creació d’una combo, oferir classes d’instruments, contribuir als tallers per part de pares i mares músics, etc.
  • Crear oportunitats de trobada en famílies els cap de setmana, p.e. per una passejada combinada amb neteja de bosc
  • Reunió amb membres de la coordinació pedagògica per tal que puguin expressar les seves demandes i necessitats. (2 vegades per curs – 1° i principi del 3° trimestre)
  • Començar a crear una borsa d’habilitats i coneixements de les famílies.
  • Crear un espai d’intercanvi i oferta d’objectes de segona mà.
  • Donar continuïtat al mur d’informacions (via web), un espai de recollida i intercanvi de materials, articles i propostes oferts per tota la comunitat escolar.