Els Xiprers

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/sites/web/elsxiprerscat/www/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Projecte Comissió de menjador

La Comissió de Menjador de l’AFA de l’escola Els Xiprers està formada per cinc membres, que són pares o mares d’alumnes d’Estrelles, 1r, 2n, 3è, 4t, 5è i 6è.
L’objectiu de la comissió és vetllar pel correcte desenvolupament del servei de menjador que l’Associació de Famílies ofereix a l’alumnat.

Per aconseguir aquest objectiu, el curs 2017-18, la comissió preveu:
• Continuar revisant les propostes de menú que fa l’empresa concessionària del servei i assistir a les reunions periòdiques per tancar els menús.
• Revisar setmanalment els albarans del menjar que se subministra a la cuina per elaborar els menús.

Per facilitar aquestes tasques, en cursos passats la comissió ha elaborat un Protocol d’elaboració de menús (aprovat en assemblea) i un Pla de funcionament del servei de menjador. Així mateix, per agilitzar la feina de tots plegats fa dos cursos que la proposta mensual de menú es basa en una plantilla rotativa consensuada.
Pel que fa al control de qualitat i la satisfacció dels infants usuaris, la comissió preveu elaborar alguna mena d’enquesta/test que està per definir.

Després de diversos cursos prorrogant el contracte vigent amb l’empresa concessionària del servei, se n’ha de signar un de nou i en aquest sentit la comissió preveu treballar en tres àmbits.

• D’una banda, reprenent el projecte de gestió directa de la cuina. Aquesta opció va ser la triada majoritàriament per les famílies i la comissió es va comprometre a continuar treballant-hi. Per fer-ho el
subgrup de representants que va desenvolupar el projecte de gestió directa de cuina s’unirà a un grup de treball transversal, que proposem que estigui format per membres de la Comissió d’Economia, de
Monitors, algun monitor, algun mestre, i voluntaris.
• Treballant una proposta de renovació de contracte amb Campos Estela
• Buscant empreses alternatives que ens ofereixin el servei
La comissió preveu convocar una assemblea al gener per explicar les opcions a les famílies, copsar quina o quines són majoritàries i desenvolupar-les.