Els Xiprers

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/sites/web/elsxiprerscat/www/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Projecte Comissió de Medi Ambient

Projecte curs 2019-20

Integrants de la comissió: 

  • Evelina, mare de la Ethel de 2n. Del barri, veïna de l’escola i viu al Parc de Collserola des de fa 17 anys.
  • Laia, mare de la Zoé d’Estrelles y Gael 2n. Treballa a l’agenda 21 i és assessora i formadora de professors en temes de cultura i sostenibilitat.
  • Quique, pare de la Rayen de 4t. Del barri, veí de l’escola i viu al Parc de Collserola des de fa molts anys.
  • Sandra, directora de l’escola
  • Joachim, pare de la Paula d’Estrelles. Enginyer forestal, coordina el projecte SocialForest (projecte d’inclusió social i professional per a joves en situació de risc d’exclusió social). Realitza activitats de presa de consciencia sobre la importància dels boscos i el canvi climàtic, i activitats de pedagogia forestal.
  • David, pare del Pau de 4rt. Veí de l’escola, viu a Can Balasc. Biòleg doctor en ecologia. Treballa com consultor independent en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i el medi ambient, col·laborador investigador.

Objectiu de la comissió:
La comissió de medi ambient s’ha ha creat amb l’objectiu d’ACOMPANYAR i COL·LABORAR amb l’escola en les diferents activitats que tenen a veure amb medi ambient i la sostenibilitat.

Les activitats estan orientades a la protecció i conservació de l’espai natural de l’escola i a la utilització dels seus recursos naturals d’una manera responsable i més sostenible: “Prendre consciència i donar elements de reflexió a la comunitat educativa sobre la importància del projecte ESCOLA BOSC -ESCOLA VERDA”

Objectius per aquest curs (2017-2018)
1. recuperar les menjadores d’ocells i repoblar el jardí ILLA
2. millorar la producció de compost
3. millorar el maneig de l’hort i recuperar el jardí de papallones
4. dissenyar i construir una nova bassa en un nou emplaçament
5. recuperar els arbres afectats del pati i protegir-los

Activitats per cursos:
Cada curs s’encarrega d’una activitat:
En començar el curs es reuneixen els delegats de cada classe, un integrant de la comissió i un monitor per fer un repàs del que s’ha fet l’any anterior i plantejar les activitats a dur a terme.

Primer. Manteniment del jardí de les papallones
Segon. Manteniment de les menjadores d’ocells i repoblar el jardí ILLA
Tercer. Gestió del COMPOST.
– Afegir restes orgàniques de la cuina tots els dies a la compostera del mig, fins que s’ompli del tot. Important la coordinació entre cuina, nens, i monitors.
– Omplir la fitxa de compost per fer-ne el seguiment.
Quart. Gestió de l’hort
– Instal·lar sistema de reg: col·locar els tubs col·lectors de l’aigua de la pluja i connectar-los al dipòsit d’aigua.
– Preparar l’hort per nova plantada: afegir més terra i adob (compost); dividir l’hort en dues parts. Una part es deixarà en guaret amb sembra d’adob verd (decidir quina lleguminosa utilitzar). A l’altra part plantaran espècies de temporada (col, enciam, espinacs, cebes, bròquil, pèsols, etc.)
– Instal·lació d’hivernacles construïts pels nens per tal de fer un experiment senzill per comparar creixement de conreu cobert o descobert. S’ha de decidir una data al desembre per fer el taller d’hivernacle.
Cinquè. Disseny i construcció de la bassa
– Buscar emplaçament per la nova bassa (ja hi ha una proposta)
– Instal·lar troncs que facin de contenció per limitar l’erosió i el rebliment de la bassa
– Proposar data per realitzar un taller amb expert en basses. Per exemple, en Guillem Garcia de Galanthus https://www.asgalanthus.org/CAST/ecobassa.php
– Instal·lar la bassa
Sisè. Campanyes medi ambientals
– Donar idees a les classes a través de la observació. (p.e., conscienciació sobre l’ús de l’alumini per embolicar els entrepans)

Activitats d’escola:
-Recuperació del pati
-Organitzar de cara al dia del bricolatge l’activitat “protegim els arbres”.