Projecte comissió de benvinguda

Projecte curs 2017-18

Des de la Comissió entenem la Benvinguda a l’AFA en dues línies de treball. Per una banda es vol facilitar i, també motivar, la participació a l’AFA de totes les famílies de l’escola, tant les antigues com les noves, de tots els cursos. Per altra banda es vol ajudar a cohesionar el grup de pares i mares de les Llunes, ja que això facilitarà l’adaptació dels seus fills i filles alhora que fomentarà la seva participació a la comunitat educativa.

Per fer això creiem molt important transmetre una idea clau, volem que les famílies sumin: TOTS som l’AFA. Però això s’ha de plantejar com quelcom positiu i divertit. Molt important transmetre la idea que tots, per poc temps que es tingui o poca disponibilitat, podem aportar. Es pot fer feina des de casa, al tren, es pot pensar al cotxe,…o simplement recolzar al grup. Viure l’esforç de tothom com quelcom positiu.

OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ

1. Oferir a les famílies una explicació, clara i simplificada, de l’AFA a partir de les seves comissions, que són l’òrgan on més ràpidament es veu el resultat de la seva participació.

2. Que les famílies tinguin clar qui són els membres de la comissió de Benvinguda, per tal que es puguin adreçar a nosaltres en cas de dubtes, aportacions o valoracions. Al mateix temps, els membres de la comissió de Benvinguda hauríem de saber qui son els vocals de totes les comissions.

3. Motivar i facilitar la participació de totes les famílies a les diferents comissions de l’AFA, i també a activitats que les comissions realitzin. Amb aquesta finalitat, la Comissió de Benvinguda hauríem de conèixer els projectes de les altres comissions, plans de treball i les necessitats puntuals que es tinguin.

4. Facilitar el coneixement entre les famílies noves (Llunes i noves famílies d’altres cursos), la seva cohesió com a grup i la seva integració a la comunitat educativa.

ACCIONS

1-Realitzar un díptic informatiu de les Comissions i Estructures amb tota la informació necessària per poder participar. Aquest full es pot fer arribar via llibreta o lliurar a les reunions de cada cicle. Es disposaria d’aquest díptic a partir del curs 2018-19.

2-Realitzar una breus explicacions de l’AFA, i crida a la participació en els següents espais:

  • A la jornada de portes obertes
  • A la reunió de juny de Llunes
  • A les reunions de cada cicle
  • A la reunió de 1er de juny

3-Designar un parell de persones de la comissió per fer d’acompanyament presencial i/o via mail benvinguda@xiprers.cat, per resoldre els dubtes i que facilitin els contactes amb els vocals de les altres comissions.

4-Realitzar diferents activitats amb les famílies de llunes i amb l’ajuda dels delegats per cohesionar el grup:

  • Estudiem la possibilitat de fer un berenar de Benvinguda a la seva aula i en horari escolar perquè els pares i mares d’una forma distesa es coneguin entre ells i els companys i companyes del seu fill/a. Cada família portaria alguna cosa pel berenar. Es planteja fer un joc de coneixença a les famílies durant el berenar. Proposem començar aquest curs amb la classe de Llunes i si el berenar dona bon resultat proposem mantenir-lo durant tot el cicle infantil. Per tant el curs 2017/18 faríem Llunes, el curs 2018/2019 faríem Llunes i Estrelles i el curs 2019/20 ja cobriríem tot el cicle.
  • Una Orla divertida de Llunes perquè els pares i mares coneguin els noms dels infants de la seva classe i els hi posin cara. D’aquesta manera també podran seguir les converses del seu fill/a quan parli dels seus companys i companyes de classe. Estudiem en quin moment s’entregaria la orla ( berenar de llunes, reunió de classe,..)
  • Potenciar des de la comissió de Benvinguda les activitats que es fan al cicle infantil en les que les famílies poden participar. Animar a les famílies a apuntar-se als tallers, racons, grups escudella, sortides al bosc i sortides a altres llocs. La comissió hauríem de tenir clares quines son aquestes activitats per poder informar bé i preparar un document on s’especifiquin.

5. Gestionar diverses accions explicatives de l’AFA:

  • Recopilar periòdicament les necessitats de l’AFA, de les seves comissions o de les activitats puntuals que es plantegen, per a transmetre a totes les famílies i animar a la participació. Estudiem quin ha de ser el format per divulgar aquestes informacions o crides puntuals.
  • Concretar si la transmissió d’aquesta informació la fa la pròpia Comissió de Benvinguda, els delegats de classe o la Comissió de Comunicació.
  • Ajudar entendre l’AFA i el seu funcionament per facilitar la seva participació als diferents òrgans que disposem com ara l’Assemblea, les Comissions, les Estructures i la Coordinadora. Alhora que facilitem la comprensió i per tant resolució de dubtes no sols de l’AFA sinó de la seva documentació. Com ara per exemple la proposta explicativa del Rebut de l’AFA.