Acords i informacions del Consell Escolar – Curs 2016-17

Reunió del Consell escolar del 6 de juliol de 2017

 

Informacions:

Matrícula:
De les 27 preinscripcions per P3 s’han pogut matricular 24.
Hi ha dues baixes a P4: entren dues matrícules noves.
S’amplia la ratio a 2n per un germà.
Hi ha una baixa a 3r, queda una vacant.

Resultats de les proves de Competències bàsiques de 6è:
Llengua catalana: nivell mitjà-alt, per sobre de la mitjana de Catalunya.
Llengua castellana: nivell mitjà-alt per sota de centres amb la mateixa complexitat.
Llengua anglesa: nivell mitjà-baix, per sota de la mitjana de Catalunya.
Matemàtiques: nivell mitjà-alt, per sobre de la mitjana de Catalunya.

La valoració en general és positiva. S’ha millorat en expressió escrita en Llengua catalana i cal millorar l’expressió escrita en Llengua castellana. En Llengua anglesa s’ha de millorar en general però sobretot en expressió oral.

Horaris del període d’adaptació de les Llunes:
12 de setembre: primer mig grup.
13 de setembre: segon mig grup.
14 de setembre: tot el grup fins les 12.30h
15 de setembre: tot el grup fins després de dinar.

Reunió inici de curs de 1r: 7 de setembre.

Programa Eines pel canvi:
S’informarà a les reunions d’inici de curs.
Aquest curs han revisat l’avaluació de les llengües i els criteris d’avaluació general. També s’ha començat a definir el treball per projectes.
El mentor assignat aquest curs ha estat de baixa i el claustre no ha comptat amb el suport esperat. Tot i així, s’ha fet la feina.
Eines pel canvi ha quedat integrat en un projecte més ampli amb l’Associació de Mestre Rosa Sensat i el projecte d’Escola Nova XXI. Fruit d’aquesta integració s’ha creat una xarxa d’escoles pel canvi, en la que participen tant escoles públiques com concertades.

Plantilla 2017-2018
Es preveu que hi hagi més estabilitat al claustre.
Algunes vacants s’han pogut cobrir amb mestres que ja estaven a l’escola.
Aspasim torna a treballar amb Els Xiprers.

Ajuts menjador: s’han presentat 48 sol·licituds.

* * *
Reunió del Consell escolar del 30 de maig de 2017

 

Acords

 1. Calendari i horaris: en espera de que surti publicada l’ordre de calendari del Departament, el claustre de mestres i el consell municipal proposen com a dies de lliure disposició del curs 2017-18 els següents: 7 de desembre, 12 de febrer i 30 d’abril. El juny es farà jornada intensiva, com aquest curs. L’últim dia del primer trimestre no es farà la jornada intensiva. Es mantenen els mateixos horaris que el curs 2016-17
 2. Matrícula: del 12 al 16 de juny 2017
 3. Consell de Barri del proper 31 de maig al Centre Cívic de Vallvidrera. S’acorda l’assistència d’un membre del consell escolar per transmetre la petició d’un pas de vianants a la carretera de Vallvidrera i una parada del bus del barri al camí d’accés a Els Xiprers. Es valora negativament l’opció de que els busos puguin pujar fins a l’escola.

Informacions: El proper curs hi ha un augment de mitja jornada en la dotació de professorat al centre i la reducció d’una hora lectiva del professorat. En conseqüència, s’aconsegueix una vacant sencera pel curs vinent.

* * *
Reunió del Consell escolar del 28 de març de 2017

 

Acords

 1. S’aprova el pressupost anual.
 2. La propera reunió del Consell Escolar serà el 25 de maig de 2017

Informacions

 1. S’informa sobre les jornades de portes obertes i el procés de preinscripció. Hi ha molt poques places disponibles a P3, doncs 15 de les 24 estan reservades per a germans/es.
 2. Festa del bricolatge. Es fa una valoració positiva i s’agraeix la col·laboració de tothom. Aquest curs, al comptar amb el servei de manteniment del Consorci d’Educació de Barcelona, no s’han hagut de fer feines bàsiques de manteniment. Després d’alguns anys, s’observa una tendència, les famílies comencen a treballar cap al migdia i la festa s’allarga durant tot el dia.
 3. En relació al suggeriment que han fet arribar alguns pares i mares de participar en el programa “Fruita a les escoles” de la Generalitat de Catalunya, el claustre no considera la participació en el programa perquè va adreçat a un altre tipus d’alumnat entre els que el consum saludable de fruita no estigui gaire estès.
* * *
Reunió del Consell escolar del 14 de febrer de 2017

 

Acords

 1. Els acords del Consell es consensuaran al final de cada reunió i es difondran a través del web de l’escola.
 2. A les portes obertes del 2 i del 7 de març hi participaran, en representació de l’AFA, la Laia Esteve, el Xavi Vives, la Georgina Casas i el David Tarrasón.
 3. Es convocarà a les famílies que vulguin assistir a la Manifestació per l’acollida de les persones refugiades i migrants del 18 de febrer, a les 15.45h a la cantonada Bergara/Balmes.
 4. El divendres 17 de febrer es convocarà un taller de pancartes per la manifestació del 18 de febrer. Es comptarà amb la col·laboració de Stop Mare Mortum.

Informacions: Des del més de febrer l’escola disposa d’un servei de manteniment que es concreta en la visita quinzenal d’un tècnic que fa petits arranjaments.

Leave a Reply