Projecte Comunitat Educativa

Projecte Curs 2017-18

 

ENFOCAMENT

La Comissió Comunitat Educativa afavoreix contextos i crea recursos per tal que les famílies del centre s’impliquin, col·laborin i gaudeixin en el procés educatiu que es dóna a l’escola.

La comissió treballa per afavorir els vincles entre les famílies i l’escola, i per donar suport al professorat a partir de les necessitats materials i personals que es manifestin. Així mateix, promou la formació de pares i mares a partir dels seus interessos i demandes. La comissió treballa en coordinació amb el claustre, respectant les seves necessitats i valors, així com el projecte educatiu del centre.

 

OBJECTIUS

 • Mantenir una bona comunicació amb el claustre, atendre i canalitzar demandes i necessitats de suport educatiu per part de les famílies i del professorat.
 • Crear materials útils per a l’aula a partir de les demandes del professorat.
 • Donar suport en la millora dels espais educatius dins i fora l’aula.
 • Cercar pares i mares que puguin fer tallers concrets o formacions puntuals a l’aula sota demanda del professorat o bé fer propostes noves a partir de les habilitats i formacions concretes de les famílies.
 • Oferir espais de reflexió, d’activitats i de formació per a les famílies sobre temes vinculats amb l’escola, l’educació i la societat.

 

PRIMERES PROPOSTES CONCRETES

 • Organitzar un taller de creació de material que l’escola pugui necessitar (per exemple, matemàtica manipulativa).
 • Crear un espai de reflexió sobre algun projecte clau a l’escola, per exemple el tema de l’escola inclusiva. Es podria organitzar una jornada amb experts en el tema per conèixer el nou decret. També es podria vincular amb la generació d’algunes accions reivindicatives (per exemple, contra la retallada de vetlladores).
 • Proposar activitats per part dels pares i mares per potenciar la música a l’escola: creació d’una coral de nens, de mares i pares, contribuir als tallers per part de pares i mares músics, etc.
 • Aprofitar el multilingüisme de pares i mares de l’escola per tal de fer parelles o grups lingüístics dins dels tallers escolars.
 • Reunió amb membres del claustre per tal que puguin expressar les seves demandes i necessitats.
 • Començar a crear una borsa d’habilitats i coneixements de les famílies.
 • Crear un espai d’intercanvi i oferta d’objectes de segona mà.
 • Recolzar activitats que contribueixin a potenciar el projecte d’escola verda.
 • Donar continuïtat al mur d’informacions (via web), un espai de recollida i intercanvi de materials, articles i propostes oferts per tota la comunitat escolar.