Documentació d’interès

CALENDARI DE REUNIONS – COORDINADORA DE L’AFA – CURS 2017-18
1 26 de setembre 2018 – 16h 6 21 de febrer 2019 – 16h
2 19 d’octubre 2018 – 16h 7 22 de març 2019 – 16h
3 16 de novembre 2018 – 16h 8 26 d’abril maig 2019 – 16h
4 14 de desembre 2018 – 16h 9 24 de maig 2019 – 16h
5 18 de gener 2019 – 16h  10 14 de juny 2019 – 16h
 1. Reglament de Règim Intern de l’AFA de l’Escola Els Xiprers
 2. Estructura de l’AFA de l’Escola Els Xiprers
 3. Actes Assemblea
 4. Actes Coordinadora
 5. Desglossament Rebut AFA 2017-18
 6. Protocol – Guió per a l’elaboració de menús
 7. Relatoria Jornada “Quin menjador volem” – 16 de febrer de 2018
 8. Protocol de transport
 1. Procés d’adjudicació del servei de cuina:
  1. Plec de condicions tècniques
  2. Informe del grup de cuina
  3. Puntuacio tècnica