Consell Escolar

raised-hands

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre.

Composició:

  • Representant de l’Ajuntament: Maria Gaspà
  • Representant dels monitors/es: Maribel Guamis
  • Representants del professorat: Georgina Sala i Xènia Elias
  • Representants de les mares i pares: Queralt Ciganda, Laia Esteve, David Tarrasón i Georgina Casas
  • Representant de l’AFA: pendent d’elecció
  • Representant del personal d’administració i serveis: Mercè Campillo
  • Representants de l’equip directiu:
  1. Presidenta del Consell: Sandra Morales (Directora)
  2. Noemí Galve (Cap d’Estudis)
  3. Quirze Espí (Secretari)

Funcionament:

El Consell es reuneix un cop al trimestre. Abans de cada reunió, i amb l’objectiu de promoure la participació de les famílies, s’envia un correu per demanar suggeriments, dubtes o temes a tractar. Podeu consultar els acords del Consell tot seguit:

Acords del Consell Escolar – Curs 2016-17

Més informació sobre les funcions del Consell escolar al web del Departament d’Ensenyament.

Leave a Reply