Consell Escolar

raised-hands

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre.

Composició:

  • Representant de l’ajuntament: Maria Gaspà
  • Representant dels monitors/es: Maribel Guamis
  • Representants del professorat: Joan Montserrat i Dani Gómez
  • Representants de les mares i pares: Georgina Casas, Ángela Peinado, Eva Ramos i Aida Vinyes
  • Representant de l’AFA: Flora Muñoz
  • Representant del personal d’administració i serveis: David Comín
  • Representants de l’equip directiu:
  1. Presidenta del Consell: Sandra Morales (Directora)
  2. Noemí Galve (Cap d’Estudis)
  3. Quirze Espí (Secretari)

Funcionament:

El Consell es reuneix un cop al trimestre. Abans de cada reunió, i amb l’objectiu de promoure la participació de les famílies, s’envia un correu per demanar suggeriments, dubtes o temes a tractar. Podeu consultar els acords del Consell tot seguit:

Acords del Consell Escolar – Curs 2019-20

Més informació sobre les funcions del Consell escolar al web del Departament d’Educació.

Deixa un comentari