AFA – Associació de famílies d’alumnes

Què és l’AFA?

L’escola Els Xiprers de Barcelona té una associació de famílies d’alumnes (AFA) que treballa, mitjançant diverses comissions, temes que afecten de manera important i directa la vida de l’escola. L’AFA s’ocupa de tot allò que pertany a l’escola fora de l’horari lectiu amb els següents objectius:

 1. Defensar el projecte de l’escola pública, no sexista, al bosc, integral, inclusiva, laica, per la diversitat, la convivència i la pau.
 2. Participar i col·laborar en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral del centre.
 3. Gestionar i controlar els serveis complementaris de l’escola (monitors, transport, menjador, acollida matinal, festes, etc.)
 4. Promoure la formació de pares i mares en l’àmbit cultural i educatiu.
 5. Canalitzar les demandes dels pares i mares i de les diverses comissions.

Com funciona?

Estructura AFA

Més informació:

 1. Reglament de Règim Intern de l’AFA de l’Escola Els Xiprers
 2. Estructura de l’AFA de l’Escola Els Xiprers

Totes les mares, pares i representants legals dels nens i nenes matriculats al centre formen part de l’AFA. Els seus espais de participació són els següents:

 1. Assemblea: espai de participació i de presa de decisions de l’AFA. Es reuneix dos cops a l’any, a principis i a finals de curs.
 2. Coordinadora: és l’òrgan executor de les decisions preses en assemblea i l’espai de coordinació de les diferents comissions de treball, que hi son representades per la persona que té la funció de vocal. També participen a les reunions de la coordinadora les persones que representen les famílies al Consell Escolar. Es reuneix un cop al mes.
 3. Comissions de treball: l’AFA s’organitza per comissions de treball, que es responsabilitzen de l’execució i seguiment de les accions programades en cada àmbit de treball i aprovades per la Coordinadora.

Actualment funcionen les següents comissions:

 1. Comissió de comunicació: s’encarrega de gestionar les llistes de correu electrònic, el facebook i el twitter de l’escola, dóna suport en l’actualització del web i capacita la comunitat educativa en l’us de les eines de comunicació – comunicacio@elsxiprers.cat
 2. Comissió comunitat educativa: promou la reflexió i el debat entorn a l’educació dels infants i dóna suport al claustre – comunitatpedagogica@elsxiprers.cat
 3. Comissió de festes: és la comissió encarregada de l’organització i gestió de les festes de l’escola en coordinació amb l’equip de mestres i monitors/es: la festa de benvinguda de les llunes, la festa del bricolatge i la festa de la primavera – festes@elsxiprers.cat
 4. Comissió de medi ambient: contribueix al desenvolupament de les accions derivades de l’Agenda 21 i del Programa Escola Verda i promou la integració de l’escola en l’entorn natural – mediambient@elsxiprers.cat
 5. Comissió de de fons solidari: S’ocupa de gestionar el fons solidari, que es nodreix de les aportacions voluntàries de les famílies i serveix per oferir ajuts puntuals a les famílies que els necessiten. També s’encarrega de generar propostes d’economia social en el marc de l’escola –fonssolidari@elsxiprers.cat
 6. Comissió de menjador: treballa amb l’empresa Campus Estela i amb els monitors, en la confecció i supervisió dels menús amb l’objectiu d’adequar-los a les necessitats nutricionals i als gustos dels infants –menjador@elsxiprers.cat
 7. Comissió de monitors: s’encarrega de la gestió laboral de les persones que formen part de l’equip de monitors/es, defineix i desenvolupa el pla de formació dels monitors/es i el projecte educatiu del temps de migdia – monitors@elsxiprers.cat
 8. Comissió reivindica: promou accions per a la defensa del model d’escola pública –                          reivindica@elsxiprers.cat
 9. Comissió de llibres: col·labora en les tasques de manteniment, classificació i adquisició dels llibres de la biblioteca escolar – llibres@elsxiprers.cat
 10. Comissió d’economia: s’ocupa del seguiment econòmic dels comptes de l’AFA i d’establir criteris de despesa – economia@elsxiprers.cat
 11. Comissió de transports: Una part important de l’alumnat del Xiprers viu a Barcelona i utilitza el tren diàriament per pujar i baixar de l’escola. La comissió de transport s’encarrega de controlar el bon funcionament del transport escolar, d’establir el protocol d’emergència i de gestionar les incidències i coordinar-se amb delegats/des perquè la informació arribi a les famílies. Existeix també la figura del responsable d’estació que disposa d’un llistat de tots els nenes i nenes d’aquella estació amb els contactes de les seves famílies per avisar-los en casos d’incidències – transport@elsxiprers.cat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *