Accions curs 2011-2012 Com. Menjador

S’ha continuat en la línia d’anar afegint més aliments ecològics als plats que mengen els nostres fills.
S’ha consolidat el menú vegetarià.
Es fa un dia mensual de “menjars del món” amb la idea d’anar introduint nous sabors i enriquir la cultura alimentària dels nostres fills/lles. També s’ha introduit un element nou: “els tastets”: oferir als infants de tant en tant, un gust nou als infants, per exemple s’ha fet amb els espàrregs. Ha estat molt ben valorada, l’experiència, i el curs que ve es farà periòdicament.

Leave a Reply