Accions curs 2011-2012 Com. Transports

Què hem fet el curs passat?

El curs passat hem treballat per:
– Assegurar els responsables d’estació i que aquests tinguin un llistat actualitzat de nens i nenes
– Acostar-nos a la organització d’un protocol per a emergències. Això no va poder ser degut a les vagues continuades que es van convocar per part dels FGC. Des de la comissió (sense el protocol fet i una mica a salto de mata) es va contractar un servei d’autobusos per assegurar l’arribada a l’escola dels nenes que venen de Barcelona. Després de les decisions que es van prendre sobre la marxa i amb molta feina per part dels membres de la comissió que hi va estar treballant va haver força debat i crítiques a com s’havia actuat. Nosaltres valorem l’experiència com a molt positiva i és a partir d’aquesta experiència que volem acabar de definir com actuar en una situació semblant
-Vam continuar demanant que el bus del barri pugi a l’escola. Amb resultats negatius, però cal tenir en compte que el servei de tren va estar funiconant durant molts anys sense tenir un conveni signat amb els FGC i que aconseguir-lo va ser una feina continuada d’aquesta comissió.

Aquest any caldran mans per a aquesta comissió.

Tenim com a objectius prioritaris per al curs present:
-Establir un protocol per a emergències de transport
-Organitzar un debat obert amb tota l’AMPA per definir conjuntament si s’organitza o no transport alternatiu en cas de vaga que asseguri que els nens puguin arribar a l’escola amb seguretat, de quina manera es faria (qui ho paga, com…) i treballar per definir-lo.

Leave a Reply