Accions curs 2011-2012 Com Economia-FSolidari

S’han mantingut les aportacions de famílies al fons solidàri, qüestió molt valorada aquest any, vista la situació econòmica del país.
S’han atès gairebé totes les peticions que han arribat al fons solidari.

Leave a Reply